Bentoniet Installatie

De bentoniet installatie is voor een succesvolle HD boring minstens zo belangrijk als de boormachine. Een bentoniet installatie maakt de boorvloeistof vloeibaarder en homogener en maakt ook een betere berekening van de dosering mogelijk. Ditch Witch® bentoniet meng-/pompinstallaties zijn ontworpen om boorvloeistof te maken en tevens om de vloeistof van de bentoniet tanks naar de pomp van de boorinstallatie te transporteren. Ze garanderen een goede menging van de boorspoeling en een gecontroleerd en constant debiet.