Microtrenching

De wereldwijd snelle toename van telecommunicatienetwerken heeft tot gevolg dat er in hoog tempo hoogwaardige glasvezelnetwerken worden aangelegd voor commercieel gebruik en privégebruik. Bedrijven die glasvezelnetwerken installeren geven meestal de voorkeur aan een ondergronds netwerk om de kans op schade door slechte weersomstandigheden te beperken. Ditch Witch machines voor microtrenching / microsleuven zijn dan de ideale oplossing voor dichtbevolkte stedelijke gebieden.