Scout View

COMMANDER 7 SOFTWARE

ScoutView is productieverhogende software voor het Commander™ 7 HDD geleidingsdisplay. Met ScoutView kunt u uw Field Scout™ boorplan uploaden naar het Commander 7-scherm en de booractie realtime volgen. Daarna kunt u de booractiedata loggen en de booractie info te laten weergeven als er een wegpunt/obstakel wordt genaderd — alles vanaf de boorstoel tijdens de booractie.

Als de booractie compleet is, kunt u Field Scout™ gebruiken om de complete booractie op uw mobiele telefoon te downloaden, vanwaar u het plan en As-Built naar een opzichter, eigenaar of klant kunt e-mailen voor toestemming of verdere actie. Met ScoutView kunt u het risico verlagen en uw boortijd efficiënter maken, waardoor elke booractie winstgevender wordt.

Eigenschappen

 • Target drilling
 • Data via mobiele telefoon
 • State of the art display
 • Zenders kunnen gerepareerd

Neem contact met ons op

Meer informatie?

 • Verbetert de booractie, vermindert risico’s en maakt de werkelijke boortijd effectiever, efficiënter en winstgevender.
 • Hiermee kan de booroperator kritieke wegpunten zien die eraan komen.
 • Hiermee kan de booroperator de eerste en laatste staaflengtes bepalen, en het plan op de realtime boormonitor uitlijnen.
 • Hiermee kan de booroperator kritieke wegpunten markeren, zoals het intredepunt, uittredepunt, het kruisen van nutsvoorzieningen met afstandsinformatie en diepte als u de wegpunten nadert.

 • Genereert belangrijke boorinformatie voor de rigoperator die kan worden gebruikt om op schema te blijven voor efficiënter boren.
 • Heeft ook een hoorbaar en visueel alarm voor bakentemperatuur, waarbij de operator de waarschuwingspunten kan aanpassen.
 • Logt realtime boordata voor makkelijke nauwkeurige rapportage na voltooiing.
 • Werkt met GPS (optioneel), zodat de tijd voor afstandmetingen kan worden verkort (de nauwkeurigheid is afhankelijk van het type GPS).

Neem contact met ons op

Meer informatie?